Onze huishoudregels

Onderstaande regels zijn niet bedoeld om af te schrikken, maar om de goede orde te bewaren.

 • De jeugdspelers betalen voor aanvang van de competitie hun lidgeld.
 • De spelers zijn verzekerd tegen sportongevallen tijdens de trainingen en officiële wedstrijden via de KBVB (zie procedure op volgende pagina).
 • De sportieve verantwoordelijkheid inzake de voetbalopleiding van de jeugd berust bij de jeugdtrainers in onderling overleg met de jeugdcoördinator.
 • De spelers bieden zich op tijd aan voor de trainingen en wedstrijden (in afspraak met de trainer).
 • Bij afwezigheid voor een training of wedstrijd verwittigen de spelers tijdig hun trainer (of afgevaardigde indien niet bereikbaar).
 • De spelers betonen volledige inzet en concentratie bij elke wedstrijd, training, opwarming en wedstrijdbespreking.
 • Na elke training helpen de spelers de trainer bij het verzamelen en opbergen van alle gebruikte oefenmaterialen.
 • De spelers bewaren de orde in de kleedkamers. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en afval wordt in de vuilnisbakken gestopt. Zowel voor als na training en wedstrijd bevindt men zich niet langer in de kleedkamers dan daartoe noodzakelijk is.
 • De spelers brengen de naam van hun club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag, zowel op als naast het veld. Ingeval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kunnen sancties genomen worden.
 • De spelers zijn verantwoordelijk voor opzettelijk toegebrachte schade aan de accommodatie van de club.
 • Indien het schoolwerk verwaarloosd wordt, kan hiermee rekening gehouden worden bij de ploegopstelling.
 • De club is niet aansprakelijk voor schade en diefstal aan/van privé-zaken.
 • Wie zich als speler bij SK Westrozebeke inschrijft, verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande regels en er zich onder elk beding aan te onderwerpen.