Wat te doen bij blessure?

⦁ Een formulier “aangifte van ongeval” vragen aan uw trainer of afgevaardigde.
⦁ De voorzijde van dit formulier dient binnen de tien dagen ingevuld te worden door een geneesheer waarna het samen met een klevertje van uw ziekenfonds aan de secretaris overgemaakt wordt.
⦁ Van elk nieuw kiné-voorschrift dient ogenblikkelijk een kopie bezorgd aan de secretaris die de voorafgaandelijke goedkeuring dient te vragen bij de KBVB.
⦁ (maximum 60 behandelingen per aandoening en per jaar).
⦁ De secretaris stuurt de aangifte door aan de KBVB en ontvangt een “genezingsattest”.


Volgende documenten dienen bijgehouden om uw kosten terug te krijgen:

⦁ Behandelingen bij uw kinesist. Iedere datum van behandeling moet afzonderlijk genoteerd worden op het getuigschrift voor verstrekte hulp.
⦁ Kosten van medicatie: briefje in te vullen door uw apotheker bij afhalen medicatie.
⦁ Bij hospitalisatie: originele ziekenhuisfactuur.

Bij genezing:

⦁ Het “genezingsattest” dat u bekomt via de secretaris laten invullen door Uw geneesheer.
⦁ Het genezingsattest en de kosten die ten uwen laste blijven na tussenkomst ziekenfonds bij de secretaris binnen brengen die alles doorstuurt naar de KBVB.
⦁ Wanneer de eindafrekening terugkomt van de KBVB wordt de speler uitbetaald door de penningmeester.